Féilire

Féilire scoile /School closures 2020 – 2021
Oscailt Déardaoin 27ú Lúnasa 2020
School Re-opens Thursday August 27 th 2020

Beidh an scoil dúnta ar na laethanta seo leanas: (School will be closed on dates listed below)

Briseadh lár-téarma 2020 (Mid term break)
Luan 26ú Deireadh Fómhair – Aoine 30ú Deireadh Fómhar (Monday 26th October – Friday 30 th October)
Ath-oscailt Dé Luain 02 .11.’20 (Re-opening Monday 02 .11.’20)

Saoire na Nollag 2020 (Christmas Holidays)
Ag dúnadh Dé Máirt 22ú Nollaig – Athoscailt Dé Céadaoin 6ú Eanáir 2021
(Closing on Tuesday 22nd December, Re-opening Wednesday 6th January 2021)

Briseadh lár-téarma 2021 (Mid term Break)
Déardaoin 18ú & Dé hAoine 19ú Feabhra
(Thursday 18th & Friday 19th February)

Lá le Pádraig scoil dúnta Dé Céadaoin Márta 17ú
(Saint Patricks Day school closed Wednesday 17 th March)

Saoire na Cásca 2021 (Easter Holidays)
Dúnta Dé Luain 29ú Márta – Dé hAoine 9ú Aibreán. (Closed Monday March 29th – Friday 9th April. Re-opening Monday April 12 th )
Athoscailt Dé Luain 12ú Aibreán.

Saor Dé Luain 3ú Bealtaine 2021 (Closed Monday May 3 rd 2021)

Saor Dé Luain 7ú Meitheamh 2021 (Closed Monday June 7 th 2021)

Saoire an tSamhraidh 2021 (Summer holidays 2021 – Proposed Closure) Ag dúnadh 22ú Meitheamh 2021, (Closing 22nd June 2021)

Dé Céadaoin18ú/Déardaoin 19ú Samhain 2020 Cruinniú Tuismitheoirí agus Múinteoirí
(Parent Teacher Meeting Wednesday 18 th Novembert/Thursday 19th Novembre 2020)

Díreach chun sibh a chur ar an eolas: Beidh an scoil dúnta i gcóir leath laethanta nó laethanta iomlána i rith na scoilbhliana 2020/2021 mar beidh oiliúnt ag na múinteoirí sa Churaclam Teanga Nua.
Forewarning: School will be closed for the New Language Curriculum Training either for half or full days during the school year 2020/2021.