Gaeilge

Déantóir Puzail – Puzzle-maker – make word puzzles as Gaeilge!<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=82cfcdc73d&e=2ff313c498>

Leabhair ar líne as Gaeilge – Online Books as Gaeilge<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=e0a1c6fd90&e=2ff313c498>

Digital Dialects – Cluichí Gaeilge – Irish Language Word Games<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=ff14c6e8e2&e=2ff313c498>

Dréimire – Áis Litearthachta don Bhonnchéim – Literacy Resource for Foundation Stage<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=adc1d3de36&e=2ff313c498>

Cód na Gaeilge – Phonic based online games<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=1e42519bed&e=2ff313c498>

An Clár Luathléitheoireachta – Early Reading Online Resources<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=d794580b4f&e=2ff313c498>

Foghlaí Focal – Word Games<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=d6835ae72e&e=2ff313c498>

‘Toro! Toro!’ – Leabhar i nGaeilge – Irish translation <https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=24442e9607&e=2ff313c498>

‘An Fáth ar Tháinig na Míolta Móra’ – Online copy of ‘Why the Whales Came'<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=c40161a3ee&e=2ff313c498>

Fuaimeanna Fónaicí d’Eochairchéim 3 – Phonic Games for KS3<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=593224a1f9&e=2ff313c498>

Cóip ar líne de ‘An Gasúr a Chaith Pitseámaí Striochacha’ – Online Copy of ‘The Boy in the Striped Pyjamas'<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=85e97067a3&e=2ff313c498>

Cóip ar líne de ‘Capall Cogaidh’ – Online copy of ‘War Horse'<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=d65c83852a&e=2ff313c498>

Mata

Cluichí Cruthanna – Shape Games<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=321d263e20&e=2ff313c498>

Luathmhatamaitic – Early Maths Resources<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=8706e822f1&e=2ff313c498>

Ríomhfhoclóir Matamaitice – Online Math Dictionary<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=ed57095b1c&e=2ff313c498>

Tascanna Ceannoscailte Mata – Open-ended Math tasks<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=659c6c53e9&e=2ff313c498>

ADTO

Eureka – Imleabhar Eolaíochta – Science Journal<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=efe55fd510&e=2ff313c498>

Beatha le Bua – Irish Language Autobiographies<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=395a7fdfcd&e=2ff313c498>

Saol Cholmcille – The Life of Colmcille<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=603aaf1d4c&e=2ff313c498>

Reiligiún

Áiseanna Trócaire – Trócaire Resources<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=90334b4459&e=2ff313c498>

Eile

Twinkl.com – tá réimse leathan gníomhaíochtaí ar fáil ar an suíomh seo idir Ghaeilge agus Bhéarla – There is a wide range of resources available on this site in both English and Irish<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=3e28c57a6a&e=2ff313c498>